Spoločnosť Tynakomerc spol. s r.o. sa zaoberá dovozom prvkov pre realizáciu interiérov. Spolupracujeme na báze priamych dovozov výrobkov z výrobných závodov a týmto spôsobom sa maximálne pružne a operatívne snažíme uspokojiť požiadavky slovenského trhu bez účasti akýchkoľvek zahraničných, alebo tuzemských medzičlánkov, čo sa samozrejme prejavuje aj v konečnej cene pre spotrebiteľa.
Predmetom našej činnosti nie je len dovoz materiálov, ale aj ich konečná realizácia so zabezpečním kompletného predrealizačného servisu.
Pre úplnú informovanosť spotrebiteľa sú samozrejmosťou katalógy nami ponúkaných materiálov ako aj originál vzorkovnice celého sortimentu vrátane technických parametrov a certifikákov výrobkov.
Dodávky tovarov realizujeme z nášho veľkoobchodného skladu, ktorý sa nachádza v sídle spoločnosti, kde je samozrejme možné vidieť požadované interiérové prvky aj na celej ploche, nielen zo vzorkovníc.

Našu ponuku tvoria: