Naše služby využili:

- SLOVASFALT s.r.o., Bratislava
- SPP a.s. - pracovisko Kozia brána, Bratislava
- Dom tretieho veku, Bratislava
- Shoping Park Soravia - predajňa MEGASTORE ZOE, Bratislava
- SEZ a.s. Krompachy
- MATSUSHITA AUDIO VIDEO Slovakia s.r.o., Krompachy
- POŠTA Košice
- BRVZ s.r.o.,Bratislava
- Domov jesene života, Bratislava
- Zbor väzenskej a justičnej stráže, pracovisko Nitra
- POLUS CITY CENTER - TIME OUT, Bratislava
- Domov seniorov ARCHA, Bratislava
- LINEA Interiér-Exteriér - predajňa Prievidza
- Obchodná akadémia, Hrobákova ul.,Bratislava
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Malacky - priestory Chrámu
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolinské a Čáry - priestory kostolov
- Štátne divadlo a múzeum Azerbajdžan
- Slovenská poľnobanka Ilava, Bratislava
- Slovenský energetický podnik Bratislava
- Slovenská poisťovňa Bratislava
- Telekomunikácie SR - Infotel Bratislava
- PORSCHE Bratislava
- TATRA Banka
- Hotel Jankov vŕšok
- a iné